Willkommen in der Lizenzwelt von Solucio IT

Solucio IT

Je medzinárodná spoločnosť so sídlom vo Viedni a s pobočkami vo Švajčiarsku a na Slovensku. Zameriavame sa na správny výber softvérových licencií pre našich zákazníkov. Sme SAM experti pre licencie ORACLE a MICROSOFT.

Softvérové licencie

Viete koľko softvérových licencií vlastní Vaša spoločnosť? Viete koľko softvérových licencií príslušných výrobcov sa skutočne používa? Túto otázku veľa firiem nevie vôbec alebo len čiastočne zodpovedať. Podľa aktuálneho prieskumu firmy Gartner kladú výrobcovia dôraz na dodržiavanie autorských práv. Proti tomu stojí naša skúsenosť, že 91% všetkých firiem nevlastní správne licencie. Viac informácií   Read more...

Vyhlásenie

"Správne a cenovo optimálne softvérové licencie sú v dnešnej dobe dôležitý aspekt našej IT-stratégie. Solucio nás podstatne podporil v rozhodujúcich fázach pomocou inovatívnych modelov a vďaka rozsiahlym skúsenostiam s ORACLE."

Herr Busch, CIO SR-Technics